Khadi Rag Paper – India

Banana Paper (Mash) – Thailand

Banana Paper (Natural) – Thailand

Mango Paper – Thailand

Papyrus – Egypt

Huun Bianco – Yucatan Mexico (Handmade Mayan Papers)